Senin, 25 Januari 2010

cara membuat brosur

1) kenal pasti maklumat yang ingin di letakkan di dalam pamplet yang akan di sediakan.
2) masuk microsoft word
3) kemudian pergi kepada file dan pergi kepada page setup.
4) dan pilih landscape dan tekan ok.
5) kemudian,pergi semula kepada format dan pilih collumns.
6)pilih 3 preset dan tekan ok.
7) pilih page yang ke 3 hujung pada page pertama dan mulakan dengan membuat pengenalan tentang tajuik yang telah di tetapkan / letakkan tajuk besar yang ingin di tulis pada muka depan.
8) tekan enter sehingga keluar page baru kemudian barulah tulis isi kandungan yang ingin di tulis di dalam sheet baru sehingga sehingga kembali kepada sheet yang pertama tadi.
9) isis akan berakhir pada muka tengah sheet pertama yang di buat tadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar